Bine ati venit!

Şcoala noastră, ţinând cont de calitatea ei de formator în comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecarui elev de a se simţi competent, legat de alţii si autonom.

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG, este instituţie de învăţământ ce-şi desfăşoară activitatea în două localuri: Şoseaua Braşovului nr.1 şi str. Negru Vodă nr.145.

Resursele materiale de care dispune unitatea noastră sunt:

 • 2 localuri cu 16 şi respectiv 10 săli de clasă
 • amfiteatru 250 locuri
 • 2 săli de sport
 • 2 terenuri de sport
 • 3 laboratoare informatică
 • laborator fizică, chimie, biologie şi alte cabinete de specialitate
 • ateliere şcoală
 • internat şi cantină (în conservare)
 • centrală proprie cu gaze
 • Şcoală autorizată în conducere auto categoria B
 • Şcoală autorizată în cursuri de formare continuă a adulţilor

Resursele umane ale unităţii noastre, în anul şcolar 2019-2020 au fost:

 • 812 elevi cuprinşi în 32 clase la inceputul anului şcolar
 • 58 cadre didactice calificate, dintre care 39 titulari şi 10 suplinitori, detaşati 2, asociati 5, pensionari 2.
 • 32 profesori cultura generală
 • 17 profesori de discipline tehnice de specialitate
 • 9 maiştri instructori

Cele 54,9063 norme au fost încadrate cu persoane calificate în proporţie de 100%.

Personalul didactic auxiliar ocupa 9 norme iar cel nedidactic 13.