ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE în anul școlar 2019 – 2020