Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii

 „Calitatea nu este niciodată un accident, este intotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă.”

 

COMPONENŢA COMISIEI  DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

SUSEANU IOANA SIMINA COORDONATOR
BROSCOŢEANU CORINA MEMBRU
DĂNULEŢ MARILENA MEMBRU
VINTILĂ LUCIA MEMBRU
CHIVU ADRIAN MEMBRU
BANU FLORENTINA MEMBRU
IONESCU MARIUS REPREZ AGENT ECONOMIC
PRUNARU ŞTEFAN ELEV CLASA A XII-A
AVRAM PETRUŢA REPREZ PĂRINTE
AVRAM MIRELA REPREZ SINDICAT

 

Atributiile Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

 1. În baza metodologiei elaborate de MEN, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi

propriul regulament de funcţionare.

2. Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii unitare.

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.

4. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

 

Strategia CEAC
Plan operational 2014-2015
RAEI 2013-2014