Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii

 “Calitatea nu este niciodată un accident, este intotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă.”

 

COMPONENŢA COMISIEI  DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

BROSCOŢEANU CORINA MIHAELA COORDONATOR
LUPU DIANA ELENA MEMBRU
SIMIONESCU PAULA LILIANA MEMBRU
IONESCU MARIUS AGENT ECONOMIC
PIELMUȘI ELENA IULIANA MEMBRU(REPREZENTANT ELEV)
AVRAM CLAUDIA MIRELA REPREZENTANT SINDICAT

 Atributiile Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

1. În baza metodologiei elaborate de MEN, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare.

2. Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii  unitare.

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.

4. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

 Planul de actiune al scolii 2014-2019 revizuit 2019