Componenta consiliului profesoral 2019 2020

Repartizare clase pe corpuri de cladire an scolar 2019 2020

Diriginti la clase 2019 2020

Personal didactic auxiliar si nedidactic