Management

Director
Prof. Nedelcu Adriana – Preşedintele Consiliului de Administraţie

 
 
 

 

 
 
 

 

NEDELCU ADRIANA – Director – Preşedinte
SUSEANU IOANA SIMINA – Director adjunct – Membru
BANU FLORENTINA – Cadru didactic -Membru
IOSIFESCU MĂDĂLINA     – Cadru didactic -Membru
CEAPRAZ ADINA IONELA                      -Cadru didactic -Membru
DUȚĂ CĂTĂLIN             Cadru didactic -Membru
PASCU GABRIEL ION      – Reprezentant Primar -Membru
SÎRBU GHEORGHE – Reprezentant  Consiliul Local – Membru
CICU SERGIU – Reprezentant  Consiliul Local – Membru
SAMOILĂ MIORIŢA  – Reprezentant Părinţi – Membru
IORDACHE EVELIN – Membru            
NICA AMALIA         – Membru
VLĂDOIU CORNEL – Membru

Observatori:

AVRAM MIRELA                                                                    – lider sindical SIM FSLI

POPESCU OVIDIU MIHAIL                                                 – lider sindical SIPAM