lll

Proiect ECO SCOALA

rrr

 

Despre program

Programul internaţional Eco Şcoala,  coordonat la nivel internațional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător, iar la nivel național de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a avut ca punct de pornire ”necesitatea   implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local”.

Voluntariatul a constituit întotdeauna un bun prilej de a ne uni forțele pentru a avea un oraș frumos, curat și cu oameni gospodari.  Implicarea noastră ca voluntari în activități de ecologizare ne-a făcut să devenim mai atenți față de problemele de mediu și să ne preocupăm mai mult de rezolvarea acestora.

Însă, voluntariatul este mereu o preocupare, mai ales când este vorba de instituția noastră și de parcul din curtea școlii. Nu multe licee se pot bucura de o oază de verdeață atât de frumoasă, dar este nevoie de o grijă permanentă față de această binecuvântare a naturii. Într-o atmosferă de voioșie și tinerețe în care elevi și cadre didactice, muncesc deopotrivă, școala noastră arată ca un loc în care domnește ordinea și curățenia.

Să trăim sănătos! Pentru a coștientiza cât de importante sunt alimentele sănătoase pentru organism și la ce riscuri ne expunem printr-o alimentație neadecvată am organizat activități tematice diverse: sesiuni de referate pe tema alimentației sănătoase”Învățăm să trăim sănătos”, un ”delicios” concurs de gastronomie, cu echipe reprezentative precum: “Chimia din Farfurie”, “Vitaminele”, “Sănătatea în bucate”, o expoziţie cu produse culinare ecologice, preparate de elevi în laboratorul școlii.

Consultarea de către elevi a unor materiale de specialitate puse la dispoziție de organizatori, realizarea unor studii de caz privind cauzele care conduc la îmbolnăviri și dezechilibre în organism, implicarea părinților în organizarea concursului de gastronomie au generat efecte pozitive asupra definirii conceptului ”alimentație sănătoasă”.

Obiective, rezultate, impact, sustenabilitate a programelor și proiectelor de mediu

Prin programul derulat, instituția noastră de învățământ și-a propus realizarea unor obiective importante care vizează comunitatea în ansamblul ei: creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării durabile, dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţii de a lua decizii, formarea unui comportament ecologic, responsabilizarea față de acțiunile de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

Finalitatea acestor acțiuni se regăsește în rezultatele obținute de liceul nostru pe parcursul desfășurării activităților: obținerea Certificatului de Eco – Școală și a Steagului Verde, educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă – utilizarea raţională a resurselor şi protecţia mediului înconjurător, dobândirea unor competențe ca urmare a participării la sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe teme ecologice. Elevii și-au format o conduită ecologică și responsabilă față de mediul înconjurător, ca urmare a participării active la ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii și din împrejurimi, amenajarea şi întreţinerea permanentă a acestora și, în același timp au identificat câteva alternative ecologice de petrecere a timpului liber.

În urma acestor inițiative, școala noastră a dezvoltat parteneriate pe teme ecologice cu alte şcoli, cu ONG-uri și cu administrația locală. Prezentarea proiectelor și programelor pe pagina web a școlii, diseminarea acestora în școală și în mass-media a contribuit la promovarea unei imagini pozitive a şcolii la nivel local, și nu numai.

Informarea/atenţionarea societăţii civile vis-a-vis de problemele de mediu, sensibilizarea opiniei publice referitor la procesul de colectare selectivă a deșeurilor, prin realizarea unor materiale informative, creșterea gradului de responsabilizare a elevilor față de mediul înconjurător și obținerea unor cantități importante de materiale reciclate a avut impact asupra întregii comunități locale, elevii școlii noastre, dar și familiile acestora modificându-ți conduita eco-civică.

Planul de actiune

Sloganul

,,Mediul este viu  şi sănătatea lui depinde de noi !”

Comitetul ECO SCOALA

COMITETUL ECO – ŞCOALA

 

Comitetul Eco-Şcoala este alcătuit din persoane (elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi etc.) care iubesc natura în toata diversitatea ei, conştienţi de necesitatea protejării şi conservării prin mijloace la îndemâna tuturor – dispuşi să-şi împărtăşească experienţele.

La nivelul şcolii s-a constituit comitetul ECO, format din:

 

Conducerea şcolii:

– Director : Prof. Adriana Nedelcu

– Director adjunct: Prof.  Ioana Suseanu

Coordonatori program: Prof. Irina Gheorghe

Prof.  Magda Dogioiu

 

Cadre didactice:

 1. Iosifescu Mădălina – coordonator programe – proiecte şcolare şi extraşcolare
 2. Albulescu Andrada – profesor inginer R.N.P.M
 3. Banu Florentina – prof . fizica
 4. Duţan Mihaela – prof .economie
 5. Strafalogea Gabriela – prof. lb. engleză
 6. Larisa Popescu – prof. biologie
 7. Duţă Cătălin – prof .ing. mecanic
 8. Pîrşe Dalina – matematică
 9. Adam Viorica – prof. lb. engleză
 10. Popescu Ovidiu – prof. geografie
 11. Chivu Adrian – prof. inginer mecanic
 12. Uleia Gheorghiţa – prof. geografie
 13. Neagoe Constanta – maistru textile
 14. Tică Florina – prof. lb. română
 15. Maria Mariana – prof. lb. română
 16. Nagy Sorina – prof. matematica
 17. Stan Loredana – prof. lb. română
 18. Dănuleţ Marilena – prof. inginer mecanic
 19. Filimon Ruxandra – prof. lb. engleză
 20. Moşteanu Gabriela – prof. fizică
 21. Florea Alina – prof. informatică
 22. Mitrică Carmen – prof. lb. română
 23. Niţicală Viorel – maistru prelucrarea lemnului

 

Reprezentanţi ai părinţilor:

 1. 1. Nicolau Cristina
 2. Felecan Florina
 3. Proca Liliana
 4. Banu Elena

 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale:

 1. Andreea Fărcăşanu – consilier
 2. Gabi Pascu- consilier educativ Primărie
 3. Bâlă Viorela – Inspector Mediu

 

Reprezentanţi ai administraţiei şcolii:

 1. Georgeta Moroe – administrator scoală
 2. Floarea Vulpoiu – contabil şef
 3. Doina Croitoru – informatician
 4. Prunaru Cristina – secretar şef
 5. Strafalogea Melania – secretar şcoală

 

Alte persoane:

 1. Iuliana Chidu – consilier european pe probleme de mediu
 2. Anca Dumitrescu – consilier local
 3. Gabriela Stroie – bibliotecar
 4. Simona Braga – laborant
 5. Gheorghe Herişanu – preşedinte Obştea Moşnenilor Nămăieşti
 6. Melania Voinescu – manager Edilul CGA Câmpulung
 7. Cristian Popa – inginer Edilul CGA Câmpulung
 8. Oancea Nicodim – inginer Ocolul Silvic Câmpulung
 9. Magda Băncescu – redactor „Evenimentul Muscelean”
 • Tămaş Monica – reporter CLAR T.V.

 

Comitetul ECO- şcoala – ATRIBUŢII

 

IRINA GHEORGHE

 • coordonarea activităţilor ecologice;
 • campanie de promovare la nivel de şcoala şi judeţ;
 • participarea la toate acţiunile programului;
 • monitorizarea rezultatelor proiectului Eco – şcoala;
 • îndrumarea elevilor în vederea participării la proiecte de mediu;
 • coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE A APEI”.

 

MARIA-MAGDALENA DOGIOIU

 • coordonarea activităţilor ecologice;
 • informarea şi implicarea profesorilor şi elevilor la concursurile şi acţiunile ECO ŞCOALĂ (din şcoala şi ţară);
 • responsabil cu planificarea temelor „Eco” în orele de consiliere şi orientare vocaţională;
 • colaborarea cu mass-media şi responsabil cu diseminarea programului;
 • coordonator sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice.

 

OVIDIU POPESCU

 • implicarea în campania de colectare şi valorificare a deşeurilor;
 • responsabil cu identificarea problemelor de mediu şi colaborarea cu forurile administrative competente;
 • realizarea planului de economisire a apei;
 • responsabil cu organizarea concursului “ECO CLASA” la nivelul claselor a XI a şi a XII a;
 • coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI BIODIVERSITĂŢII’’ şi a ,,ZILEI MONDIALE A ZONELOR UMEDE ’’.

 

ANDRADA ALBULESCU, DALINA PÎRŞE

 • implicarea în curăţenia şi plantarea florilor în parcul din Calea Braşovului;
 • responsabil concurs “Clasa cea mai curată”;
 • responsabil cu diseminarea cu tematică ecologică în alte unităţi şcolare;
 • coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE APEI”.

 

         CONSTANŢA NEAGOE

 • responsabil cu popularizarea programului ECO-Şcoala în şcolile din comunele limitrofe ;
 • responsabil curăţenie în localul şcolii din str. Calea Braşovului;
 • responsabil cu diseminarea cu tematică ecologică în alte unităţi şcolare.

 

MIHAELA DUTAN

 • coordonarea revistei şcolii privind articolele despre mediu;
 • organizarea sesiunilor de referate şi comunicări pe teme ecologice;
 • coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE APEI”;
 • actualizarea site-ul ECO-şcoala în cadrul site-ului Colegiului Tehnic.

 

CARMEN MITRICĂ, FLORINA TICĂ          

 • îndrumarea elevilor la elaborare de referate, eseuri, postere, fluturaşi necesari programului Eco-Şcoala;
 • responsabil cu aspectul claselor în Localul Negru Vodă;
 • completarea documentelor Eco-Şcoala.

 

SORINA NAGY

 • diseminări la orele de consiliere şi orientare privind problemele pe care le ridică poluarea;
 • colaborarea cu profesorii diriginţi la popularizarea programului Eco – Şcoala;
 • responsabil cu aspectul claselor în Localul Calea Braşovului;
 • responsabil în campania de colectare a deşeurilor în şcoală.

 

         MARIA MARIANA

 • îndrumarea activităţilor pentru realizarea  gazetei Eco-Şcoala în clase;
 • filmarea activităţilor ecologice derulate şi actualizarea site-ului Eco- Şcoala.

 

         ADRIAN CHIVU , VIOREL NIŢICALĂ

 • îndrumarea elevilor pentru realizarea obiectelor decorative din lemn;
 • îndrumarea elevilor pentru realizarea ghivecelor “ecologice”din lemn si materiale refolosibile şi a placardelor avertizoare “NU CĂLCAŢI PE IARBĂ”;
 • îndrumarea elevilor în confecţionarea coşurilor pentru colectarea maculaturii;
 • coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MEDIULUI ”.

 

LARISA POPESCU

 • îndrumarea elevilor la elaborare de referate, eseuri, postere, fluturaşi necesari programului Eco-Şcoala;
 • îndrumarea activităţilor pentru realizarea gazetei ECO-Şcoala în clase;
 • coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI BIODIVERSITĂŢII’’;
 • responsabil cu identificarea problemelor de mediu ale zonei.

        

          FLORENTINA BANU

 • realizarea planului de măsuri privind economisirea energiei;
 • coordonarea activităţilor dedicate ,,ZILEI MEDIULUI,,

 

 

LOREDANA STAN, CĂTĂLIN DUŢĂ

 • îndrumarea activităţilor pentru realizarea gazetei Eco-Şcoala în clase;
 • responsabil concurs “Clasa cea mai curată”.

 

GHEORGHIŢA ULEIA

 • colaborarea cu profesorii diriginţi la popularizarea programului Eco – Şcoala;
 • coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI INTERNAŢIONALE A ZONELOR URBANE” şi a ,,ZILEI MONDIALE A ZONELOR UMEDE’’;
 • identificarea agenţilor poluanţi din zonă: sesiune de comunicări cu prezenţa mass-mediei;
 • responsabil în campania de colectare a deşeurilor în şcoală.

 

          ADAM VIORICA , SAVIN ELENA

 • responsabil cu aspectul claselor în Localul Şoseaua Braşovului;
 • coordonarea activităţilor dedicate ,,ZILEI MEDIULUI”.

 

          MĂDĂLINA IOSIFESCU

 • colaborarea cu profesorii diriginţi la popularizarea programului Eco-Şcoala;
 • coordonarea activităţii Eco ,,MODA DIN RECICLABILE”- ediţia a VI- a
 • îndrumarea elevilor pentru realizarea obiectelor decorative din        materiale reciclabile.

 

         ALINA FLOREA, GABRIELA MOŞTEANU

 • responsabil cu diseminarea temelor ecologice în alte unităţi şcolare;
 • coordonarea elevilor în vederea confecţionării obiectelor decorative şi a machetelor din materiale reciclabile;
 • responsabil cu colectarea selectivă a deşeurilor la nivel de şcoală.

 

         DOINA CROITORU

 • monitorizarea pe calculator a cantităţilor de deşeuri colectate;
 • realizarea site-ul Eco-Şcoala în cadrul site-ului Colegiului Tehnic Câmpulung;
 • creare pagină web.

 

         FLOAREA VULPOIU

 • responsabil buget program Eco-Şcoala;
 • monitorizarea consumului de apa şi energie electrică.

 

         GABRIELA STROIE

 • responsabil cu valorificarea deşeurilor (hârtie, carton, etc.) la tipografii;
 • responsabil cu gazeta Eco-Şcoala

 

        SIMONA BRAGĂ

 • responsabil cu valorificarea deşeurilor (pet-uri) la centrele de colectare deşeuri recuperabile din Câmpulung;
 • monitorizarea colectării deşeurilor.

Comitetul ECO ŞCOALA – ATRIBUŢII ELEVI

– SUGEAC MARIA – IX B – promovarea Programului în rândul elevilor

CAZACU EMANUELA, BEŞEL DAIANA – responsabile Gazetă Eco

– MAZILU LAVINIA, SIMION ANCA – IX B – responsabile aspect clase Negru Vodă

– LĂZĂROIU ROBERT – IX B – responsabil ţinută elevi

– IOSIF VLAD – IX A – responsabil colectare selectivă

ŞENDROIU LAVINIA, BĂDULESCU ANA – XI B – responsabile Colţul Verde

– PANĂ GEORGIANA, OPREA MĂDĂLINA -XI B – responsabile cu întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii

– ILIE ANDREI – XI B – responsabil colectare materiale reciclabile

– DRĂGUŞ ANDREEA, NISTOR IOANA – XII B responsabile cu activităţile de confecţionare machete din materiale reciclabile

– RĂDOCEA RADU, MATEI MARIAN, IANCU EDUARD – XII B, XII C – responsabili informare în rândul elevilor despre efectele alcoolului, drogurilor, nicotinei asupra sănătăţii

– BOBLEACĂ MĂDĂLINA – X B coordonator activităţi de colectare a maculaturii

– BEŞEL DAIANA – XI B monitorizare ţinută elevi

– ZĂRNESCU ALEXANDRA – XII D responsabilă Colţul Verde din Calea Braşovului

– MARINESCU ELVIN – XII C responsabil Gazetă Eco

– TOACĂ ROBERT – XII C responsabil ecologizare spaţiul verde din Calea Braşovului

– NICOLAU VLAD – X C responsabil colectare selectivă a deşeurilor

– NISTOR IOANA – XII B responsabilă ecologizare spaţiul verde din Negru Vodă

 

7 Pasi spre Eco Scoala
 

CEI 7 PAŞI SPRE ECO-ŞCOALA

 1. Comitetul ECO – Şcoala
 2. Analiza problemelor de mediu
 3. Planul de acţiune
 4. Monitorizarea şi evaluarea
 5. Curriculum
 6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale
 7. Eco – Codul
Temele Programului SCO SCOALA

În anul şcolar 2016-2017, temele  alese în cadrul programului ECO-Şcoala vor fi :

 • ,, Plantările’’ prin care vom populariza rolul esenţial al vegetaţiei în păstrarea calităţii mediului înconjurător;
 • ,,Viaţa sănătoasă”, temă prin care vrem să conştientizăm asupra faptului că , în cea mai mare măsură, calitatea vieţii noastre depinde de modul în care păstrăm un echilibru între mediu, alimentaţie şi organismul nostru;
 • ,,Curtea şcolii”, temă prin care dorim să înfrumuseţăm spaţiul verde din curtea liceului nostru.
Beneficiile Scolii

BENEFICIILE ŞCOLII

Epoca contemporană se confruntă cu probleme grave privind poluarea mediului, poluare care afectează calitatea vieţii la scară planetară, deci, şi viaţa noastră. Şi cum viaţa este mult mai importantă decât orice bogăţie, noi avem  datoria de a opri poluarea pentru a  face un bine nouă şi generaţiei viitoare.

Beneficiile vor fi:

– creşterea responsabilităţilor elevilor şi profesorilor din cadrul şcolii privind mediul înconjurător;

– înţelegerea de către elevi a relaţiei dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului forestier şi calitatea unei vieţi cu adevărat sănătoase (2/3 din oxigenul planetei consumat de lumea vie, de industrie, autovehicule este furnizat atmosferei de către arbori şi arbuşti)

– promovarea în rândul elevilor a dragostei şi respectului pentru natura, om şi societate prin dezvoltarea respectului faţă de sine şi mediul ambiant;

– responsabilizarea elevilor în propria formare şi iniţierea acestora în redimensionarea parteneriatului educaţional pe baza realizării unor forme diverse de colaborare: proiecte legate de protecţia mediului, colaborări cu alte şcoli,  diverse instituţii şi factori decizionali, atragerea unor eventuali sponsori.

– implicarea factorilor de decizie locali (Primăria Câmpulung), a agenţilor economici şi a altor instituţii (Edilul Câmpulung, Ocolul Silvic Câmpulung, Agenţia de Protecţia Mediului Piteşti, Obştea Moşnenilor Nămăieşti) în obţinerea de informaţii şi fonduri necesare pentru creşterea calităţii factorilor de mediu;

– îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi-n împrejurimile acesteia;

– recunoaşterea la nivel local a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

– colectare de materiale refolosibile (hârtie, sticle PET), iar cu banii obţinuţi să îngrijim şi să plantăm flori în parcul şcolii.

– obţinerea statutului de Eco-şcoală şi a steagului verde, ca o recunoaştere a implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu.

Banii necesari pentru procurarea materialelor necesare derulării proiectului au fost obţinuţi în urma plantării de puieţi în toamna anului 2010, în pădurea din comuna Valea Mare Pravăţ, aparţinând Obştii Moşnenilor Nămăieşti.

Analiza Problemelor de mediu

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

 

În urma analizei problemelor de natura ecologică prezente la nivelul şcolii, s-au constatat aspecte îngrijorătoare legate de starea factorilor de mediu.

În cadrul orelor de practică  la clasele de Resurse Naturale şi Protecţia Mediului am avut ocazia să analizăm poluarea aerului, apei şi solului din împrejurimile oraşului Câmpulung şi întrebarea a fost: ”Oare generaţia tânără,viitorii tehnicieni ecologi, vor putea asigura urmaşilor lor un PARADIS VERDE în care să se dezvolte şi să respire un aer curat?”

Primul pas a  fost în a ne documenta despre rolul nociv al poluării pentru sănătatea noastră  şi  despre măsurile pe care le putem lua pentru combaterea acesteia.

Vizitând Staţia de Tratare Apă a oraşului Câmpulung am înţeles necesitatea consumării unei ape curate care să corespundă indicatorilor  fizico-chimici stabiliţi în standarde, conştienţi fiind de faptul că apa are un rol vital pentru metabolismul uman.

La Staţia de Epurare  apă uzată, am înţeles necesitatea existenţei reţelei de colectare a apei uzate şi tratarea ei pentru a nu polua apa Râului Târgului.

În excursiile de studiu realizate cu elevii în cadrul orelor de: Biologie, Ecologie, Analiza solului, Analiza apei, Conservarea biodiversităţii, Supravegherea şi controlul calităţii apei uzate, Supravegherea si controlul calităţii apei potabile, am constatat defrişări masive în pădurile din comunele limitrofe, precum şi o educaţie ecologică deficitară, în rândul copiilor, elevilor cât şi al adulţilor.

Un rol pozitiv îl putem avea în colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, atât din punctul de vedere al economisirii de energie şi materie primă, cât şi din punctul de vedere al spaţiului de depozitare. Deşeurile de orice fel, constituie o problema de actualitate  atât datorită creşterii cantităţilor şi felurilor acestora, care prin degradare şi infestare prezintă un pericol pentru mediul natural şi pentru sănătatea populaţiei, cât şi însemnatelor cantităţi de materii prime,  materiale refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic .

Parteneriatul încheiat cu Obştea Moşnenilor şi cu Ocolul Silvic este benefic pentru noi deoarece suntem ajutaţi cu sfaturi de specialitate cât şi cu puieţi pentru realizarea activităţilor de plantare.

La Colegiul Tehnic Câmpulung  continuă campania de colectate selectivă a deşeurilor, dată fiind importanţa acestei colectări selective în vederea reciclării deşeurilor.

Problemele dezbătute la începutul campaniei de către profesorii diriginţi la fiecare clasă au fost:

– identificarea materialelor reciclabile;

– identificarea oportunităţilor de reutilizare şi reciclare;

– identificarea pieţelor de desfacere pentru materialele valorificabile.

Proiectul Comoara verde de lângă noi

Ziua verde a Eco-scolilor - Am plantat un pomisor in curtea scolii

Galerie Foto

 

Curtea Scolii

 

 

Ecologizare zona GRui

 

 

O alimentatie sanatoasa

 

Parada ECO

 

 

Plantare

 

 

Sesiune de comunicari si referate